Horsens Middelalderfestivals værdigrundlag

Horsens Middelalderfestival har til formål at skabe en formidlende folkefest for de definerede målgrupper på tværs af alle aldre, kulturer og sociale lag – lokalt som nationalt. Det gør festivalen ved at sikre kvalitet, kant, stemning og fællesskab.