Ordensregler

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden og publikums sikkerhed, har Horsens Middelalderfestival fastsat følgende regler til overholdelse på festivalens område:

 

    • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, sikkerhedspersonale, medhjælpere eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til det øvrige publikum og til festivalens medarbejdere.
    • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Personalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.

    • Personer herunder også bodholdere og aktører som fremstår utryghedsskabende i deres påklædning, afmærkning eller adfærd har ikke adgang til festivalen, og vil blive bortvist fra Horsens Middelalderfestivals område.