Reglement for Horsens Middelalderfestival

Indretning af boden
Du skal være opmærksom på, at din bod/lejr skal repræsentere en handelsbod/feltlejr fra middelalderen i perioden 1350-1536. Moderne rekvisitter og materialer er ikke tilladt.

 • Det er kun tilladt at bruge rekvisitter, materialer, møbler og inventar som fandtes i middelalde-ren.
 • Elektrisk lys er IKKE tilladt. Brug stearinlys og middelalderlamper i stedet. Af sikkerhedsmæssige årsager er fakler ikke tilladt.
 • Af hensyn til sikkerhed og hygiejne er det tilladt at have diskret og afskærmet belysning i mad-bodernes køkken.
 • Moderne hjælpemidler som fx kaffekander, køleskabe, håndvaske, opvaskebaljer etc. skal af-dækkes, så de ikke er synlige for publikum.
 • Eventuelle skilte skal laves af træ eller læder, og teksten skal skrives med en skrifttype som fx Cloister Black eller Engraver´s Old English, Bold (brug sort tusch eller maling). Skilte lavet af lamineret papir/pap er ikke tilladt.

Mad, ingredienser og servering
Moderne ingredienser og tilberedningsmetoder er ikke tilladt. Maden skal tilberedes og serveres, som man gjorde i middelalderen, og serveringsgrej og service skal være kopier af middelalderens udstyr.

 • Papirservietter, plastik, engangstallerkener af fx bambus/træ, paptallerkener, aluminiumsbakker, porcelæn eller brune papirsposer er IKKE tilladt.
 • Madvarer skal serveres på kålblade, hårdt brød, træbrædder, trætallerkener eller godkendte lerskåle eller lerfade.
 • Gafler er IKKE tilladt – brug skeer eller fingrene.
 • Plastikbestik er IKKE tilladt. Knive og skeer kan evt. købes gennem Festivalsekretariatet.
 • Brød/pandekager foldet om fyld, sandwich og wrappings er IKKE tilladt.
 • Drikkevarer skal serveres i festivalens krus, som købes gennem Kultur og eventafdelingen, Horsens Kommune

Inspiration til middelalderopskrifter findes bl.a. i følgende bøger:

 • Bi Skaarup og Henrik Jakobsen: Middelaldermad – kulturhistorie, kilder og 99 opskrifter
 • Bente Leed: Danskernes mad i middelalderen – smag selv
 • Erik Kjersgaard: Mad og øl i Danmarks middelalder

Kontakt festivalsekretariatet produktionskoordinator Nicolas Aasberg, niia@horsens.dk, hvis du brug for inspiration om mad & drikke i middelalderen eller en liste over godkendte ingredienser.

Salg af våben
Det er af sikkerhedsmæssige årsager ikke er tilladt at sælge våben og våbenlignende genstande på Horsens Middelalderfestival – herunder knive, sværd, spyd og dolke.

Det er tilladt at udstille våben og indgå købsaftale med kunden med henblik på at udlevere våbnet efter festivalen. Våbnet må ikke udleveres til kunden under festivalen. Der er visse undtagelser, så på Horsens Middelalderfestival må du gerne sælge:

 • Legetøjsvåben herunder træsværd, buer, pile og armbryster til børn.
 • Buer, pile og tilbehør til bueskydning.

Læs flere regler om våben på Horsens Middelalderfestival længere nede på siden.

Åbningstider
Som bodholderen er du forpligtet til at holde din bod åben i hele festivalens åbningstid.

Generelt
Der må på stadepladsen kun forefindes godkendte varer jf. din kontrakt. Hvis styregruppen under festivalen finder varer, der ikke er godkendt, skal de straks fjernes. Styregruppen forbeholder sig ret til at lukke boden og beholde det indbetalte depositum, hvis varerne ikke fjernes på forlangende, eller hvis du på anden vis overtræder din kontrakt.

Information om fødevarer

Horsens Middelalderfestival samarbejder med Fødevarestyrelsen for at sikre, at håndtering af madvarer foregår korrekt under festivalen. Vi forventer, at Fødevarestyrelsen vil foretage prøver i en lang række madboder under festivalen. Det er bodholderens eget ansvar, at Fødevarestyrelsens retningslinjer overholdes.

Hvis I har salg og fremstilling af mad i forbindelse med jeres deltagelse, skal I være særligt opmærksom på at:

 • Maden ikke må være fremstillet i et privat køkken.
 • Maden skal være fremstillet i et køkken med smiley-rapport – eller i boden på festivalpladsen (vær opmærksom på at ikke alle skolekøkkener har denne rapport)
 • I skal etablere faciliteter til håndvask – f.eks. balje eller dunk. Det må ikke være samme balje, som I benytter til opvask.
 • I skal have desinfektionssprit til hænderne i boden.
 • Hvis I har vandudtag i boden, skal denne hæves fra jorden.
 • Fødevarestyrelsen anbefaler et fast underlag fx et gulv af træplade i boder, men det er ikke et lovkrav.
 • Fødevarerelaterede ting som fx mad, skåle til brug til madlavning m.m. må ikke have direkte kontakt med jorden eller græsset. Det skal stå hævet på fx et bord.

Hvis I er i tvivl om noget eller har spørgsmål kan I tage kontakt til Fødevarestyrelsen på www.foedevarestyrelsen.dk.

Information om SKAT

Som bodholder skal I være opmærksomme på om, der er krav fra SKAT om momsregistrering af jeres bod. Det er bodholderens ansvar at overholde reglerne. SKAT har mulighed for at lukke jeres bod, hvis de besøger jeres bod på festivalen, og I ikke kan vise tilstrækkelig dokumentation.

I kan finde mere information på www.skat.dk eller ved at ringe til SKAT på tlf. 7222 1818.

Information om våben

På Horsens Middelalderfestival følger vi gældende dansk våbenlovgivning, når det gælder salg og besiddelse af våben. Vi anbefaler, at I taler med Administrativt center vest (ACV), hvis I har spørgsmål til tolkningen og håndhævelsen af lovgivningen. Vi tager ikke ansvar for evt. fejltolkninger af lovgivningen.

Brug omtanke og sund fornuft og begræns omfanget af skarpe knive, sværd osv. Vi har samlet de vigtigste ting du skal vide om våben på Horsens Middelalderfestival.

3. ting du skal vide om skarpe våben på Horsens Middelalderfestival

 1. De fleste knive med et blad på under 12 cm (for foldeknive er det 7 cm) kan du bruge frit, så længe der ikke er tale om ”særligt farlige våben”, og så længe der er et ”anerkendelsesværdigt formål”.
 2. Våben med en klinge på mere end 12 cm kræver en bæretilladelse fra politiet og et ”anerkendelsesværdigt formål”.
 3. I vores samtale med ACV er det vurderet at deltagelse på Horsens Middelalderfestival kan regnes som et “anerkendelsesværdigt formål”, så længe der er tale om at våbnene indgår i din formidling til publikum.

2. ting du skal vide om ikke-skarpe/spidse våben på Horsens Middelalderfestival

 1. Ikke-skarpe/spidse våben kræver som udgangspunkt ingen tilladelse at bære eller sælge. Der findes dog ikke er klar definition for, hvornår et våben er spidst eller skarpt. De fleste af de ikke-skarpe/spidse våben, der anvendes til kamp i reenactment-miljøet vil dog blive tolket som rekvisitter.
 2. Slagvåben som køller, hamre og lignende kan kræve en tilladelse, da disse ofte tolkes som ”Totenschlæger”, og derfor er en anden kategori af våben.

2. ting du skal vide om skydevåben på Horsens Middelalderfestival

 1. Buer, armbryste og krudtvåben kræver et ”anerkendelsesværdigt formål” for, at det er lovligt at bære dem.
 2. Både armbrøst og krudtvåben kræver også meget specifikke tilladelser, som er svære at få. Vi anbefaler, at du taler med ACV hvis du er i tvivl.

Før du medbringer armbrøster eller krudtvåben skal du kontakte produktionskoordinator Nicolas Aasberg: niaa@horsens.dk.

Vi anbefaler, at du læser Justitsministeriets gennemgang af knivloven, for at få en bedre forståelse af hvad et anerkendelsesværdigt formål er, og våbenloven som helhed. På deres hjemmeside er desuden en gennemgang af hvad ”særligt farlige våben” er.


Salg af våben

 1. Hvis du ønsker at sælge våben, som kræver bæretilladelse, eller lignende, på Horsens Middelalderfestival kræver det en sælgertilladelse.
 2. Det er ikke er nødvendigt at have en sælgertilladelse ved salg af ”ikke-skarpe/spidse våben”, samt i princippet våben med klinger på under 12 cm (7 cm for foldeknive), og som har ”anerkendelsesværdigt formål”.

Kontakt ACV eller festivalsekretariatet, hvis du er i tvivl. Det er dit ansvar som sælger at sørge for at køber har de nødvendige tilladelser. Horsens Middelalderfestival kan ikke holdes ansvarlige for brud på den danske lovgivning.

Ansøg om blankvåbentilladelser og sælgertilladelser ved politiet

Behandling af dine personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger foretages i forbindelse med forvaltningen af Horsens Kommunes opgaver i forhold til at fremme et levende civilsamfund og kulturliv, herunder gennemførelse af beslutninger i Horsens Kommunes Kultur- og Civilsamfundsudvalg vedrørende events og festivaler.

Den kategori af personoplysninger, der behandles er:

 • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, cpr nummer, telefonnummer

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Horsens Kommune er dataansvarlig vedrørende oplysninger indsamlet til denne sag. Horsens Kommune kan kontaktes på følgende adresse:

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
horsens.kommune@horsens.dk

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne.

Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Efter arkivering og sletning er oplysningerne ikke længere tilgængelige for kommunen.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du kan læse mere om dine rettigheder på kommunens hjemmeside.

Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
Datatilsynet kan kontaktes på følgende adresse:

Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk