layoutelementlayoutelement
Europæisk Middelalder Festival 
Kampscene Europæisk Middelalderfestival 2014

Våben

 

Salg og besiddelse af våben på EMF, følger gældende dansk våbenlovgivning. Som udgangspunkt anbefaler vi, at man taler med Administrativt center vest (ACV), hvis man har nogle spørgsmål til tolkningen og håndhævelsen af denne. Vi tager ikke ansvar for evt. fejltolkninger af lovgivningen, så hvis man vil være helt sikker, anbefaler vi at man selv taler med ACV.

Derudover opfordre vi til omtanke og brug af sund fornuft. Hvis det ikke decideret er nødvendigt, anbefaler vi at man begrænser omfanget af skarpe knive, sværd osv. 


Ikke-skarpe/spidse våben
Disse kræver som udgangspunkt ingen tilladelse til at bære eller sælge, da de ikke gælder som blankvåben. Hvad der imidlertid definerer ”ikke skarpt” og ”ikke spidst” kan ikke klart siges, da der ikke foreligger en sådan definition. De fleste af de ikke-skarpe/spidse våben der anvendes til kamp i reenactment-miljøet vil dog blive tolket som rekvisitter. Det samme gælder selvfølgelig for knive, spyd, osv. Brug din fornuft til at vurdere det.

Slagvåben som køller, hamre og den slags, kan imidlertid kræve tilladelse, da disse ofte tolkes som ”Totenschlæger”, og derfor er en anden kategori af våben.


Skarpe våben
Reglerne for at besidde og anvende skarpe våben kan være lidt kringlede at forstå. Som udgangspunkt kan de fleste knive med et blad på under 12 cm (for foldeknive er det 7 cm) bruges frit, så længe der ikke er tale om ”særligt farlige våben”, og så længe der er et ”anerkendelsesværdigt formål”. Det vil altså sige at der er tale om en vurdering, og det er således for eksempel stadig ulovligt at tage en kniv med på natklub, eller noget i den stil. I vores samtale med ACV er det vurderet at deltagelse på EMF kan regnes som et "anerkendelsesværdigt formål", så længe der er tale om at våbnene indgår i din formidling til publikum.

For våben med en klinge på mere end 12 cm gælder at som udgangspunkt skal anskaffe sig en bære-tilladelse hos politiet. Desuden kræves det at der er et "anerkendelsesværdigt formål" til at bære/bruge våbnet. For eksempel kan man ikke bare have et skarpt sværd med sig i Føtex, men på EMF kan man bære det, såfremt man har tilladelse til våbnet.

Vi anbefaler at man læser justitsministeriets gennemgang af knivloven, for at få en bedre forståelse af hvad et anerkendelsesværdigt formål er, og våbenloven som helhed. På deres hjemmeside er desuden en gennemgang af hvad ”særligt farlige våben” er.


Skydevåben
Buer, armbryste og krudtvåben kræver et ”anerkendelsesværdigt formål” for at det er lovligt at bære dem. Derudover kræver både armbrøst og krudtvåben også meget specifikke tilladelser, som er svære at få. Vi anbefaler at du taler med Administrativ center vest (ACV) hvis du er i tvivl. Desuden forlanger vi, at du taler med festival sekretariatet før du medbringer armbrøster og krudtvåben. Underrettelse skal ske til Nicolas Aasberg på niaa@horsens.dk. 

Ved brug af buer anbefaler vi at du bruger din sunde fornuft. Undgå f.eks. at gå rundt på pladsen med en skarp pil på strengen. 

For yderligere information om lovgivningen på dette område kan man læse Justitsministeriets gennemgang her


Salg af våben
Salg af våben på EMF kræver, som alle andre steder, en sælgertilladelse. Dette kræves selvfølgelig kun ved salg af våben som kræver bæretilladelse, eller lignende. Det vil sige at det ikke er nødvendigt ved salg af ”ikke-skarpe/spidse våben”, samt i princippet våben med klinger på under 12 cm (7 cm for foldeknive), og som har ”anerkendelsesværdigt formål”. Er du i tvivl, så kontakt da ACV eller festivalsekretariatet. Det er dit ansvar som sælger at sørge for at køber har de nødvendige tilladelser. EMF kan ikke holdes ansvarlige for brud på den danske lovgivning.

Link til ansøgning af blankvåbentilladelser: https://www.politi.dk/da/borgerservice/vaabentilladelse/blankvaaben.htm

Link til ansøgning om sælgertilladelse: https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/AA62300A-F8DE-4016-AA47-F3D55E42D401/0/P70405_1014.pdf

Telefontider for ACV:
Telefon: 9610 1449
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 10.00-14.00
Onsdag lukket
Fredag kl. 10.00-13.00

 

 

 

 


Horsens Kommunes byvåben

Europæisk Middelalder Festival

Kultur og Eventafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Email: middelalderfestival@horsens.dk,